Som Xarxa Transforma

La Xarxa Transforma, creada l’any 2011, és una Xarxa de més de 30 comunitats educatives compromesa amb la incorporació d’una Educació Transformadora per a la Ciutadania Global. Compta amb l’impuls i l’acompanyament d’InteRed, i constitueix un espai de formació, reflexió i intercanvi per a mestres, en particular, i per a la comunitat educativa, en general. Per a articular-se, la Xarxa organitza una trobada anual, té recursos educatius, fa intercanvis entre centres/mestres a escala territorial, entre altres accions.

El nostre compromís per a l’educació transformadora

Cuestionamos el actual modelo de desarrollo socioeconómico

Qüestionem el model actual de desenvolupament socioeconòmic generador d’injustícia, desigualtat, exclusió, que vulnera els drets de les persones i els éssers del planeta.

Proponemos una educación orientada a la transformación

Proposem una educació orientada a la transformació personal, coŀlectiva i social, amb un enfocament humanista i integrador.

Ejercemos una ciudadanía global

Exercim, de manera crítica i compromesa, una ciutadania global que garanteixi els drets de totes les persones i els pobles del món.

Formamos personas

Formem persones que tinguin cura de la natura i hi visquin en harmonia.

Promovemos una educación inclusiva e intercultural

Promovem una educació inclusiva i intercultural que afavoreixi la convivència, el reconeixement de la diversitat i l’enriquiment social.

Destacamos la opción de la coeducación

Destaquem l’opció de la coeducació, orientant l’acció educativa a l’equitat de gènere, la prevenció de les violències masclistes i el desenvolupament de totes les capacitats de cada persona.

Creemos en la posibilidad de cambiar esta realidad

Creiem en la possibilitat de canviar aquesta realitat posant la vida i la seva sostenibilitat al centre de les decisions polítiques, educatives i socioeconòmiques.

Què ens facilita l’aliança amb InteRed?

Acompanyament a equips de treball per afavorir l’avenç de l’educació transformadora per a la ciutadania global en les comunitats educatives.

Formacions a claustre, equips directius i altres equips en ciutadania global, coeducació, enfocaments educatius transformadors (gènere, drets humans, interculturalitat, sostenibilitat ambiental), metodologies innovadores...

Materials i recursos didàctics. Acompanyament en l’ús i en la programació i el treball docent.

Propostes didàctiques que vinculen el món local (la nostra realitat) amb el global (acostant-nos a la realitat de les poblacions locals amb les quals InteRed coŀlabora en projectes de cooperació internacional).

Coneixement d’altres experiències educatives amb intercanvis de professorat de l’Amèrica Llatina i el Carib.

Campanyes educatives i d’incidència, per afavorir la mobilització juvenil.

Tallers i propostes educatives per a estudiants i famílies.

Trobades presencials regionals i nacionals de la Xarxa Transforma.

Ser part d’altres xarxes educatives com el Moviment per a una Educació Transformadora i la Ciutadania Global.

Participació en accions de captació de fons per donar suport a projectes de cooperació internacional per al desenvolupament.

Ens movem per l’educació transformadora per a la Ciutadania Global

Som part del Moviment per a l’Educació Transformadora i la Ciutadania Global, promogut per InteRed, Entrecultures, Oxfam Intermón i Alboan, juntament amb les xarxes de professorat i centres educatius que acompanyem.

El moviment té com a objectiu impulsar l’intercanvi i l’aprenentatge conjunt per al desenvolupament de pràctiques educatives transformadores. S’adreça, preferentment, a centres educatius i professorat, fomentant experiències educatives de ciutadania global que permetin la creació d’un moviment més ampli, que els vinculi més enllà de les aules i escoles amb la realitat global i amb la recerca del bé comú.

Entenem l’educació transformadora per a la ciutadania global (ETCG) com un procés socioeducatiu continuat que promou una ciutadania global crítica, responsable i compromesa, a escala personal i coŀlectiva, amb la transformació de la realitat local i global per construir un món més just, més equitatiu i més respectuós amb la diversitat i amb el medi ambient, en el qual totes les persones puguem desenvolupar-nos lliurement i satisfactòria.

L’ETCG fomenta el respecte i la valoració de la diversitat com a font d’enriquiment humà, la consciència ambiental i el consum responsable, el respecte dels drets humans individuals i socials, l’equitat de gènere, la valoració del diàleg com a eina per a la resolució pacífica dels conflictes i la participació democràtica, la corresponsabilitat i el compromís en la construcció d’una societat justa, equitativa i solidària.

De bon començament, el moviment ha comptat amb el suport i el finançament de l’Agència Espanyola de Cooperació Internacional per al Desenvolupament (AECID).

Este sitio web utiliza cookies para mejorar la experiencia del usuario. Al continuar navegando aceptas su uso. Más información

ACEPTAR
Aviso de cookies