Què fem les comunitats educatives de la Xarxa Transforma?

Implementem l’educació transformadora per a la ciutadania global.

Avancem en innovació educativa mitjançant metodologies transformadores com ara l’aprenentatge –servei, aprenentatge basat en projectes transformadors, metodologies lúdiques i teatrals, metodologies socioafectives, recerca–, l’acció participativa, la sistematització…

Apliquem l’enfocament de gènere als nostres processos i espais educatius.

Participem en campanyes educatives i d’incidència, impulsant la mobilització del nostre alumnat en defensa dels drets de totes les persones i coŀlectius.

Afavorim la participació de tots els membres de la comunitat educativa: alumnes, mestres, famílies, personal no docent, i la relació amb l’entorn.

Donem suport a projectes de cooperació al desenvolupament en diversos indrets del món.

Fem passes en la incorporació dels trets de centres educatius transformadors per a la ciutadania global:

TRETS InteRed
Propuesta para Centros Educativos de Intered - curso 2022-23

Les propostes de la Xarxa Transforma

Cada curs escolar tenim una proposta per avançar a partir de l’educació transformadora en el compromís amb la construcció d’un món més just, més equitatiu i més respectuós amb la diversitat i el medi ambient.

Per a aquest curs escolar, la proposta es titula “Las 5 P del Desarrollo Sostenible, i es concreta en diverses sessions de treball, destinades a les diferents etapes educatives que giren al voltant dels cinc eixos de l’Agenda 2030 de Desenvolupament Sostenible: persones, planeta, pau, prosperitat i partenariat.

Aquest curs escolar abordem l’objectiu de desenvolupament sostenible (ODS) n. 5, meta 5.1. “Posar fi a totes les formes de discriminació contra totes les dones i les nenes, arreu del món”, acostant-nos a la realitat del Perú, amb la unitat didàctica “Viu més la igualtat”.

Per a cada etapa educativa (infantil, primària, secundària, batxillerat i cicles formatius) tenim tres activitats didàctiques que, tot i que s’han pensat per a una etapa concreta, poden ser utilitzades i adaptades en altres, especialment en els cursos propers. En la realització de les activitats tenim com a suport els vídeos següents:

Pels drets de les dones a Perú

Una muntanya al pati

Emma està farta

Participem en iniciatives per a la prevenció de les violències masclistes des de la coeducació.

Este sitio web utiliza cookies para mejorar la experiencia del usuario. Al continuar navegando aceptas su uso. Más información

ACEPTAR
Aviso de cookies